Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Accentmodules

In de onderbouw staat op de lessentabel van klas 2 een keuzevak, de zogenoemde 'Accentmodule'. Binnen de Accentmodule gaan de leerlingen aan de slag met onderwerpen of activiteiten die hen bijzonder aanspreken. In de Accentmodule ontmoeten de leerlingen van verschillende klassen elkaar. 

De Accentmodules voor klas 2 starten in het eerste semester. In de eerste klas krijgen de leerlingen die niet kiezen voor het Technasium uitgebreide voorlichting over welke modules zij kunnen gaan kiezen. Aan de hand van deze informatie geven zij een eerste, tweede en derde keuze op. De Accentmodule waarin zij geplaatst worden, volgen de leerlingen dan vanaf september in klas 2; deze module houden ze het hele schooljaar in klas 2. De leerlingen die voor Technasium kiezen mogen ook een Accentmodule kiezen en volgen, maar alleen voor zover dat in hun rooster past.

 

Spelregels Accentmodules

Voor de Accentmodules gelden een aantal ‘spelregels’:

  • De Accentmodules zijn verplicht. Ze maken deel uit van het lesprogramma en vallen binnen de normale lestijd en lessentabel. Ze zullen daarom beoordeeld worden, staan op het rapport en tellen mee voor de overgang.
  • Wij verwachten dat iedere leerling die in aanmerking komt voor een Accentmodule van de modules die we aanbieden 3 modules kan aanwijzen die hem/haar zullen interesseren. Binnen die 3 modules mag hij/zij bij de digitale keuzewijzer een voorkeur aangeven. We kunnen niet garanderen dat de leerling daarbij ook geplaatst wordt!
  • Wanneer alle leerlingen hun voorkeuren hebben doorgegeven, bepalen we eerst hoeveel leerlingen zich voor elke module hebben ingeschreven. Vervolgens zullen de docenten van een aantal modules wellicht willen weten of een leerling geschikt is voor het volgen van de module. Denk bijv. aan de module Sport: je hoeft niet persé een toptalent te zijn om die module te volgen, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde basisconditie en motivatie nodig.
  • Na de selectie is duidelijk hoeveel geschikte leerlingen zich per module hebben aangemeld. Bij de modules waar geen sprake is van overaanmelding, worden alle leerlingen direct geplaatst. Bij de modules waar wel sprake is van overaanmelding, worden de leerlingen geplaatst volgens de volgorde van geschiktheid. Als er geen volgorde van geschiktheid is bepaald, dan gebeurt plaatsing volgens loting. Het kan voorkomen dat een Accentmodule waarvoor te weinig leerlingen zich inschrijven, in dat schooljaar niet doorgaat.
  • Indien je je voorkeuren niet op tijd hebt opgegeven, bepaalt de schoolleiding in welke Accentmodule je wordt ingedeeld.
  • Over de uitkomst van plaatsing en/of loting kan niet worden gecorrespondeerd.