Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Programma V3X

Ook de lessen in V3X verschillen van die in het reguliere programma. Bij het vak Nederlands wordt meer ingespeeld op de actualiteit. Er worden andere opdrachten (meer verdiepend) bij de literatuur gegeven, leerlingen lezen bijvoorbeeld boeken van de bovenbouwlijst.

De moderne vreemde talen worden op een hoger niveau gegeven. Bij geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming wordt dieper op de stof ingegaan en spelen hoger-ordevragen een belangrijke rol.

Het vak scheikunde vraagt meer van de leerlingen. Zij moeten zelfstandiger aan het werk en de practica worden anders ingevuld. Dit geldt ook voor het vak natuurkunde. Zo is er verdieping van de toepasbaarheid van natuurkunde. Dit zijn opgaven waarbij diverse leercomponenten gecombineerd worden, wat meer inzicht van de leerlingen vraagt. Bij wiskunde en biologie wordt meegedaan aan de olympiade van het betreffende vak.