Cijfers en rapportage

De leerlingen van de onderbouw ontvangen 3 rapporten: eind november, medio maart en einde schooljaar.
Ouders en leerlingen hebben via een individuele toegangscode op ons online computerprogramma Magister te allen tijde inzage in de behaalde cijfers. Zo bent u altijd op de hoogte van de resultaten van uw kind en kan er ook tijdig ingegrepen worden als dat nodig mocht zijn.