Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Spectramissie

‘Spectra’ (het meervoud van spectrum) betekent ‘verscheidenheid van kleuren’. Op het St. Michaël College verwijzen wij hiermee naar een ‘verscheidenheid van kleurrijke activiteiten’. Vandaar ook dat onze buitenschoolse activiteiten worden geregeld vanuit Spectrascholair. 

Spectrascholair organiseert onder andere: werkweken, reizen, excursies, sportdagen, toneelopvoeringen, muziekconcerten en projecten. Kortom, alle activiteiten die buiten de les plaatsvinden. 

Alle activiteiten zijn van een ‘kwaliteitskenmerk’ voorzien. Met deze kwaliteitseisen wordt het niveau van bijvoorbeeld de reizen, de werkweken en de kwaliteit van de muziek op peil gehouden en verbeterd. Bovendien wordt er op toegezien dat de brandveiligheid tijdens alle activiteiten goed is en dat de leerlingen op geen enkel moment in gevaarlijke situaties belanden.

Het spectrascholaire aspect staat vastgelegd in het schoolplan. Vanuit de school is hiervoor de belangrijkste reden dat wij naast een leerinstituut ook een leefgemeenschap willen zijn voor de leerlingen. Een school waar meer gebeurd dan het leren binnen de schoolvakken, ook persoonlijke en sociale ontwikkeling zijn namelijk van groot belang voor een succesvolle toekomst. 

De leerlingen worden mede door Spectrascholair aangemoedigd om hun talenten te ontplooien en te benutten. Voor sommige leerlingen liggen de talenten binnen de schoolvakken, andere leerlingen zien hun talent in bijvoorbeeld leidinggeven of organiseren. Via Spectrascholair wil het St. Michaël College ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen leren binnen Spectrascholair om verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten die zij organiseren. Door deze grote verantwoordelijkheid ontwikkelen zij sociale vaardigheden en maken zij meer gebruik van hun ‘emotionele’ intelligentie. Het leiden van grote projecten geeft de leerlingen inzicht in onderhandelingstechnieken en zij leren samenhang te zien tussen verschillende onderdelen van de organisatie van een evenement. 

Vrijwel alle activiteiten die worden georganiseerd vóór leerlingen, worden dóór leerlingen georganiseerd. Het idee achter dit type van organisatie is dat leerlingen elkaar aanmoedigen en dit op positieve wijze bijdraagt aan een ‘spectraculaire’ sfeer op school. Bij Spectrascholaire activiteiten die niet direct door leerlingen worden georganiseerd, wordt gestreefd naar zo groot mogelijke integratie met de schoolvakken.