Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Excellente School - havo & vwo

april 2022

Het St. Michaël College heeft maandag 21 januari 2019 in aanwezigheid van loco-burgemeester Hans Krieger opnieuw uit handen van de jury het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen, voor zowel de vwo- als de havo-afdeling. Een bijzondere en unieke prestatie! Wij zijn trots dat de Inspectie van het onderwijs de excellentiestatus wederom voor een termijn van 3 jaar aan ons  toekent. 


Jurylid Excellente Scholen Quincy Elvira en  Loco-burgemeester Hans Krieger reiken rector Elly van Eerden het predicaat uit. 

Sinds enkele jaren bestaat er voor scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor buitengewone kwaliteit: het predicaat ‘Excellente School’. Met dit predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. Het predicaat geeft aan dat de school kwalitatief goed onderwijs biedt en zich daarbij onderscheidt van andere goede scholen door een specifiek profiel. Bovendien geeft het een groot compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: leraren, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en hun ouders, managementteam en bestuur. Borging, duurzaamheid en ontwikkeling werden door de inspectiejury in hun schoolbrede audit opnieuw vastgesteld. Het St. Michaël College onderwerpt zich al jaren aan deze strenge visitatie en mag de titel ‘Excellente School’ voor havo en vwo voor wederom 3 jaar voeren.

 

De onderbouwing van de verlengde toekenning staat beschreven in het juryrapport.  “De algemene aanpak van het St. Michaël College is erop gericht  leerlingen uit te dagen om hun talenten ten volle te gebruiken. “Eruit halen wat erin zit, in een leef-en leergemeenschap die zich kenmerkt door een sterke sociale cultuur en klimaat van wederzijds vertrouwen, de mate waarin het excellentieprofiel van het St. Michaël College bij de doelstellingen van de school past, is zonder meer uitzonderlijk”, aldus de jury van de Inspectie van het Onderwijs. “Talentenontwikkeling wordt bereikt door een uitgebreid, gedifferentieerd aanbod”. “Bij leerlingen heeft de jury vastgesteld, dat zij leren creatiever te handelen en sterk gemotiveerd zijn voor hun school. De school heeft sinds de laatste toekenning een sterke, concrete en aantoonbare doorontwikkeling weten te realiseren.“ De jury roemt opnieuw het gedifferentieerde aanbod, de begeleiding en coaching van de leerlingen en zegt onder de indruk te zijn  van de enorme diversiteit van de activiteiten. Aanbod van vakken als “Onderzoek en Ontwerpen ” voor zowel havo als vwo, de inbreng van leerlingen bij de realisatie van het Technasium, de samenwerking met het bloeiende Zaanse bedrijfsleven bij het uitvoeren van betekenisvolle opdrachten, worden o.a. als voorbeelden genoemd.  De school stimuleert leerlingen om bij de schoolactiviteiten een initiërende en leidende rol te spelen, en begeleidt hun ontwikkeling in leidinggevende activiteiten buitengewoon goed. Optrekken in gezamenlijkheid is het motto. “In alle ontwikkelingen laat de school zien open in de maatschappij te staan”. 

Leerlingen benadrukken zelf dat zij zich veilig voelen, dat zij leren anderen te accepteren zoals ze zijn, en dat het St. Michaël College hen stimuleert om initiatieven te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen.  Leerlingen zijn trots op hun school en voelen zich Michaëlist.

De jury, die in opdracht van het  Ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie haar werk heeft gedaan, concludeert dat de school een relevant, duurzaam, geborgd  excellentieprofiel heeft dat breed geformuleerd is.

Het predicaat ‘Excellente School’ geldt voor een nieuwe periode van drie jaar (2019 tot en met 2021). 

Juryrapport

Het volledige juryrapport is te vinden op de website van Excellente Scholen: https://www.excellentescholen.nl/documenten/rapporten/2019/1/21/juryrapport-st.-michael-college

« ga terug