Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Werkkring

Werkkring heeft als hoofddoel de theoretische en praktische kennis van Integraal Personeelsbeleid te bevorderen bij de deelnemende scholen en ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de scholen tot professionele onderwijsorganisaties. Het in stand houden van (academische) opleidingsscholen en aanbieden van scholingstrajecten is een speerpunt. Daarnaast moedigt Werkkring de invoering van leeftijdsbestendig personeelsbeleid aan op de deelnemende scholen en ondersteunt Werkkring samenwerkingsprojecten met instituten voor Hoger Onderwijs. Ook werken Werkkringbesturen aan bewuste en gerichte kwaliteitsverbetering door middel van collegiale visitatie.

Werkkring ondersteunt de scholen bij hun ontwikkeling tot professionele arbeidsorganisaties met een hoge onderwijskwaliteit. Het hoofddoel is het bevorderen van de theoretische en praktische kennis van Integraal Personeelsbeleid bij de deelnemende scholen.

Hierbij is ‘leeftijdsbestendig’ een kernwoord: het werk zo verdelen en inrichten, dat optimaal rekening kan worden gehouden met de mogelijkheden van de individuele personeelsleden.
Medewerkers moeten ook kunnen groeien tijdens hun loopbaan en hebben behoefte aan nieuwe uitdagingen en andere mogelijkheden. Dit betekent dat een school haar medewerkers moet begeleiden in de verschillende fasen van hun carrière.

Werkkring wil ook de mobiliteit van haar medewerkers verhogen en ondersteunen. De werkgevers van Werkkring hebben afspraken gemaakt hoe wederzijdse personeelsleden hierbij geholpen kunnen worden. Daarnaast willen de bij Werkkring aangesloten besturen veilige werkgevers zijn. Ze hebben dit zichtbaar gemaakt door een gemeenschappelijk sociaal statuut voor alle aangesloten scholen. Het biedt de personeelsleden meer kansen op werk in de eigen regio bij gedwongen ontslag. Samen streven de werkgevers naar een permanente werkgelegenheidsgarantie voor hun werknemers.

Ter wille van de kwaliteit van de nieuw opgeleide docenten onderhoudt Werkkring nauwe banden met de Lerarenopleidingen en zijn Werkkringbesturen verbonden aan de Academsiche Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) en de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). Waar mogelijk stuurt Werkkring hierbij op kwaliteit en continuïteit.

Kern van de missie vormen de overtuigingen dat goed, aan een onderwijsvisie gerelateerd personeelsbeleid wezenlijk is voor het (voort)bestaan van goede scholen en dat naast de eigen inzet van de afzonderlijke scholen, samenwerking noodzakelijk is om een dergelijk professioneel personeelsbeleid op te zetten.