Opdrachten uit het echte bedrijfsleven


Dit kan een ontwerpopdracht zijn waarbij een maquette of 3D-model op de computer gemaakt wordt. Het kan ook een onderzoeksopdracht zijn waarbij de resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een verslag, film of animatie. Je krijgt van de mensen uit het bedrijf (opdrachtgever) een cijfer voor het eindproduct en van de (docent)coach een cijfer hoe er is (samen)gewerkt aan de opdracht.