Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Aanmeldformulier Open lesmiddag bij het SMC


Let op! Het doorgaan van de lesmiddagen is afhankelijk van de corona-maatregelen die tegen die tijd van kracht zijn. De aanmelding voor de lesmiddagen is dan ook onder voorbehoud.