Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Leerlingen klas 3 vwo behalen eerste prijs bij wiskundewedstrijd

29 juni 2020

Drie leerlingen van het St. Michaël College, Ilyas Oussouma, Twan Snepvangers en Edo Vlaar, hebben dit voorjaar de eerste prijs gehaald bij de wiskunde onderbouwdag. Dit is een landelijke wiskundewedstrijd waar leerlingen in kleine groepjes met een maatschappelijk wiskundig probleem aan de slag moeten. Zo moesten leerlingen vorig jaar een parkeergarage ontwerpen die aan allerlei eisen voldeed.

De opdracht van de Onderbouw Wiskunde Dag 2020 is om een plan te maken voor de gemeente, die nieuwe woningen wil bouwen in een wijk in aanbouw. De wijk moet groen en aantrekkelijk zijn voor de bewoners. De vraag van de gemeente is: Hoe bouw je in de wijk 200 aantrekkelijke nieuwe woningen voor gezinnen, en zorg je er tegelijkertijd voor dat de wijk groen blijft en het “hitte-eiland effect” zo klein mogelijk wordt? Hiertoe worden eerst twee deelonderzoeken uitgevoerd: naar het koelen met groen en schaduw, en naar het koelen met water. Het uiteindelijke plan dat hiervoor gemaakt wordt, moet gepresenteerd worden in de vorm van een promotiefilmpje, waarbij duidelijk moet zijn op wat voor gronden voorstellen gedaan worden.


Deze plattegrond was de basis van de plannen voor de nieuwe wijk.

Volgens de jury heeft het team van St. Michaël College te Zaandam een helder filmpje geleverd: eenvoudig, maar doeltreffend, waarbij aan de hand van de plattegrond uitleg wordt gegeven. Deze uitleg is volledig: er is schaduw van nieuwe appartementencomplexen, er zijn groene daken, er is rekening gehouden met de windrichting; ook wordt toegelicht hoe de daling van de temperatuur op ieder meetpunt in de wijk tot stand komt.


Edo Vlaar, Ilyas Oussouma en Twan Snepvangers

De onderbouwing van dit filmpje is een volledig verslag met alle berekeningen, waaruit goed duidelijk wordt hoe het plan tot stand gekomen is.
Het team van het St. Michaël College heeft met dit filmpje, inclusief de heldere onderbouwing de eerste plaats van de Onderbouw Wiskunde Dag 2020 verdiend!

Kees van Schenk Brill,
docent wiskunde« ga terug