Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Project Identiteit en de Zaanstreek V4X

31 januari 2024

Begin december zijn we het project Identiteit en de Zaanstreek gestart voor de vwoXtra-leerlingen in V4X. We begonnen met de vraag: Wat is identiteit?

Leerlingen werden uitgenodigd na te denken over o.a. onderstaande tekst:

Elk mens heeft een eigen identiteit. Een identiteit is wie je bent, hoe je denkt en wat je belangrijk vindt. Je identiteit is je hele leven in ontwikkeling. Ze wordt gevormd door verschillende onderdelen, zoals het land, het dorp, de stad of de wijk waar je vandaan komt en wie je familie is, je partner en wie je ouders zijn. Wat je doet: thuis, op je werk of op school en hoe je je gedraagt en wat je graag doet. Deze onderdelen vormen samen wie je bent: uniek en anders dan andere mensen. Het helpt je als je weet wie je bent. Bijvoorbeeld wat sterke en zwakke punten zijn en waar je blij van wordt. Als je een duidelijk beeld hebt van jezelf, kun je vaak beter keuzes maken en heb je meer zelfvertrouwen.

Je kunt identiteit zien als het geheel aan kenmerken die een persoon uniek en herkenbaar maken.

Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in persoonlijke identiteit (wie ben ik?) en de sociale – of groepsidentiteit (bij een bepaalde groep willen horen).

Nadat zij diverse vragen hadden beantwoord over hun eigen identiteit, werd de mogelijke invloed van de Zaanstreek hierop toegelicht door Nienke Aussems, werkzaam bij Marketing Zaanstreek.

Daarop volgden twee middagen bij Fluxus, waarbij zij een aantal kneepjes van het fotograferen werd bijgebracht door fotograaf Terence Loos en leerden zij van de stadsdichters Lisa van Tongeren en Reinier Fosch hoe je een spoken word kunt schrijven en presenteren. Dit alles moest samenkomen tot een foto en spoken word, met betrekking op hun eigen identiteit.

Deze unieke samenwerking van Marketing Zaanstreek, Fluxus, Artzaanstad en het St. Michael College resulteerde in een prachtige expositie bij Artzaanstad, welke geopend werd op 25 januari. Hierin werden de foto’s getoond en kon middels een QR-code het spoken word beluisterd worden. De foto’s zijn prachtig geworden en de spoken words heel persoonlijk en indrukwekkend.

Een mooi project dat volgend jaar weer in vwoXtra een plek krijgt!

De expositie is tot en met 25 februari 2024 te bewonderen bij Artzaanstad op het Hembrugterrein. https://artzaanstad.nl/content/

Danielle Peereboom
Teamleider onderwijs vwoXtra« ga terug