Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Wij zijn wél topprioriteit: leerlingen actief op studiedag SMC

07 november 2019

De eerste studiedag van het schooljaar stond in het teken van de motivatie bij leerlingen. René Kneyber, auteur en lid van de Onderwijsraad, gaf voor de aanwezige leerlingen en docenten een lezing vol praktische voorbeelden en theoretische onderbouwing. Vervolgens was het de beurt aan de leerlingen en docenten. Ruim vijftig leerlingen zijn in gesprek gegaan met docenten van het SMC hoe de motivatie van leerlingen gestimuleerd kan worden. Dat leidde tot inspirerende sessies.

Een nieuw schoolplan geeft een goede gelegenheid de ambities voor ons als school voor de komende jaren vorm te geven. Het gesprek over onderwijs leverde de afgelopen jaren steeds meer de behoefte het thema motivatie eens nader te bekijken en met elkaar stappen te zetten om de werkhouding te verbeteren. 

Rector Miriam Ruigrok gaf de aftrap: vanuit de missie en visie van het SMC zijn wij met elkaar en voor elkaar bezig ons onderwijs te verbeteren. En op een dag als deze kunnen leerlingen daarbij niet ontbreken. De leerlingen hebben als dank voor hun inbreng aan het begin van de dag een T-shirt gekregen waarmee wordt duidelijk gemaakt dat onze leerlingen topprioriteit zijn. 

De lezing van René Kneyber leerde medewerkers en docenten over de inzichten in motivatie, de rol van het huiswerk, het stimuleren van de gewenste mindset en hulpmiddelen om motivatie te stimuleren. Veel van deze aspecten kwamen aan de orde in de gespreksronde die volgde op het gastcollege. In 17 verschillende groepen zijn de leerlingen in gesprek gegaan met docenten. Samen hebben zij zich gebogen over het thema motivatie. Open naar elkaar toe hebben leerlingen en docenten inzichten en ervaringen gedeeld.

Het middagprogramma is besteed door de docenten van het SMC om de ambities voor het SMC voor de komende vier jaar (en verder) vorm te geven.

De studiedag met onze leerlingen is een goed voorbeeld geworden hoe we in gezamenlijkheid onze leeromgeving verder uitdagend willen maken. Onze leerlingen hebben daarin een belangrijke rol op zich genomen. Daar zijn we trots op!

Wouter Janssen,
schoolleider« ga terug