Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Coronavirus berichtgeving

oktober 2021

Het St. Michaël College volgt de berichtgeving omtrent het coronavirus (COVID-19) nauwgezet.
Beslissingen die we als school nemen, baseren we op de geldende richtlijnen en protocollen waarbij we de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers voorop stellen. 
We houden ouders en leerlingen via onze website op de hoogte van de informatie die wij vanuit de overheidsinstanties ontvangen. Tevens ontvangen ouders en leerlingen nadere informatie per e-mail.
 
Start schooljaar 2021-2022
Op 13 augustus 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen, die in het voortgezet onderwijs de laatste weken van schooljaar 2020-2021 van toepassing waren, ook bij de start van het nieuwe schooljaar nog van toepassing zijn.
Het leidend principe blijft dat alle leerlingen naar school gaan, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.
Scholen blijven bijzondere aandacht houden voor examenleerlingen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen, omdat zij in het bijzonder gebaat zijn bij onderwijs op school. Ook niet-onderwijsactiviteiten kunnen weer fysiek op school worden georganiseerd met inachtneming van de bestaande hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Vanaf 25 september 2021 hoeft er geen 1,5 meter onderlinge afstand gehouden te worden tussen leerlingen en (onderwijs)personeel en voor (onderwijs)personeel onderling. Ook de mondneusmasker plicht is vervallen in het voortgezet onderwijs.
 
De zelftesten
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en kunnen thuis worden afgenomen. De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD. Door preventief thuis te testen kunnen besmettingen worden voorkomen.
Heeft uw kind klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Of is uw kind in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar verzoek hem of haar zich direct te laten testen bij de GGD.
Extra informatie over het gebruik van zelftesten kunt u vinden op https://www.zelftesteninhetonderwijs.nl en er is een informatiefilmpje beschikbaar op https://www.stmichaelcollege.nl/video_s/zelftest

Ventilatie
 
In overeenstemming met de adviezen van het RIVM met betrekking tot ventilatie zetten wij zoveel mogelijk ramen, roosters, en deuren open, en vermijden we re-circulatie binnen een gemeenschappelijke ruimte.
Leerlingen ouder dan 12 jaar moeten tot 14 dagen na vakantie in een oranje of rood land in thuisquarantaine gaan en mogen dus niet naar school of naar het schoolplein komen. Op nederlandwereldwijd.nl is na te lezen welk reisadvies geldt voor welk land.

 
De situatie verandert voortdurend. We raden u daarom aan om voor actuele informatie regelmatig de volgende websites te raadplegen:

Ook is er een landelijk informatienummer: 0800 -1351.

We verwijzen u voor algemene informatie naar deze instanties, maar ook naar de speciale ‘veelgestelde vragen over coronavirus voor het onderwijs’. 
 

Het kabinet past de geldende maatregelen met enige regelmaat aan.
U kunt hier de meest recente maatregelen vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

U kunt de volgende dingen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u zo spoedig mogelijk testen bij de GGD.
 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Blijf weg bij drukke plekken.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  • Was uw handen regelmatig. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
  • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig).
  • Schud geen handen.
« ga terug