Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Onderzoek & Ontwerpen

Tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) los je problemen op met behulp van techniek en technologie, voor een echte opdrachtgever.
Een O&O project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft.
Als het kan ga je bij dat bedrijf of organisatie langs om uitleg te krijgen over het vraagstuk. Je vormt een team met klasgenoten.
Daarna gaan jullie aan de slag om een oplossing te vinden.
Je werkt 3 lesuren per week samen met je team aan het project in de technasiumwerkplaats. Na ongeveer 7 weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie voor de opdrachtgever.

De vwoXtra-stroom:
Techniek, natuurkunde en ontwerpen
Bij TNO zijn de vakken techniek en natuurkunde geïntegreerd. De theorie die je leert, pas je toe op de werkstukken of de proefjes. Bij technisch ontwerpen komt alles samen en ga je te werk volgens een systematisch stappenplan en heb je de kennis van natuurkunde en techniek nodig om een goed product te kunnen maken.