Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Technasium: Omdat je (méér)
wilt ONDERZOEKEN!

Door het doen van onderzoek en het werken aan projecten ontwikkelen leerlingen belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor een soepele aansluiting bij een vervolgstudie (hbo en universiteit). Al lijkt deze stap op dit moment nog ver weg, toch is het belangrijk dat de middelbare school de leerling hierop voorbereidt. 

Het SMC heeft een nieuwe Technasiumwerkplaats, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. In deze eigentijdse leeromgeving worden de leerlingen uitgedaagd om hun kennis in te zetten bij het bedenken van oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatproblemen.

Omdat er wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, krijgen leerlingen echt ervaring met het bedenken en uitwerken van plannen en het oplossen van een serieuze vraag van een bedrijf. Zij gebruiken hiervoor kennis vanuit alle schoolvakken. De resultaten van een onderzoek worden in een groepje gepresenteerd. Op welke manier en in welke taal de presentatie wordt gehouden, beslissen de leerlingen in overleg met de docent. Het ‘samenwerkend leren’ is een belangrijk onderdeel binnen het Technasium-onderwijs. 

De vwoXtra-leerlingen volgen het vak Techniek, Natuur & Ontwerpen (TNO) waarin veel aspecten van het vak O&O zijn opgenomen. Ook de lessen TNO worden gegeven in de Technasiumwerkplaats.

Na vijf jaar (voor havo) of zes jaar (voor vwo) jaar ontvangen de leerlingen een Technasiumcertificaat (officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs). Dit certificaat, de competenties die ontwikkeld zijn en het door de leerling zelfgemaakte portfolio kunnen ervoor zorgen dat toelating tot een vervolgstudie makkelijker gaat.