Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Aardrijkskunde

Hoe hoog is de hoogste berg? Waar ligt de hoogste berg ter wereld? Hoe ontstaat eigenlijk een gebergte? In welke landen worden sportschoenen geproduceerd? Waarom juist in die landen?

Dit zijn allemaal vragen waar je misschien wel eens bij stil hebt gestaan, of in ieder geval zijn het vragen die je tijdens de aardrijkskundelessen zult tegenkomen. Aardrijkskunde leert je te oriënteren in een steeds veranderende wereld. De belangrijkste vragen bij aardrijkskunde zijn: “wat, waar en waarom daar”?
 
Op sommige basisscholen wordt veel aandacht besteed aan topografie. Aardrijkskunde is echter meer dan topografie. De tijd van rijtjes uit het hoofd leren (Groningen, Hoogezand – Sappemeer etc.) ligt achter ons. Het gaat tegenwoordig over het begrijpen van allerlei maatschappelijke en actuele ontwikkelingen.

Op het St. Michaël College wordt de aardrijkskundemethode: ‘BuiteNLand’ gebruikt. Dit is een prachtig schoolboek met fraaie foto’s, kaarten, grafieken en opdrachten. Daarnaast maken we ook veel gebruik van beeldmateriaal, de Grote Bosatlas en het internet, want aardrijkskunde is overal om je heen, dus voor een groot deel is aardrijkskunde een kwestie van leren kijken, en kijken vormt de basis voor het begrijpen.
 
Op het vwo krijg je een aantal verdiepingsmodules aangeboden. 
 
In de eerste klas hebben we het over de volgende onderwerpen:

  • Aarde in beweging
  • Mens en cultuur
  • Klimaat
  • Arm en rijk

Voor vwoXtra geldt dat er meer stof wordt behandeld, er wordt dieper op de stof ingegaan en een onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Daarnaast doet vwoXtra mee aan project ‘Day for Change’.