Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Torenvalken op het SMC

02 juli 2020

Op 11 juni 2020 heb ik samen met mijn collega van de ‘Werkgroep Roofvogels en Uilen’ alweer het 5e succesvolle torenvalkennest mogen ringen op het schoolplein van het SMC. Naast mijn werkzaamheden als biologiedocent ben ik namelijk ook sinds 8 jaar actief lid van deze werkgroep.

De ‘Werkgroep Roofvogels en Uilen’ houdt zich bezig met het monitoren van de roofvogelstand in de Zaanstreek, het plaatsen en onderhouden van nestfaciliteiten en het ringen van jonge vogels. Het ringen van de jonge vogels levert een hoop broedbiologische gegevens op. Deze gegevens zijn nodig voor ‘SOVON Vogelonderzoek Nederland’ om de oorzaken van "aantalveranderingen" van een bepaalde soort in plaats en tijd op te sporen.

Begin 2015 heb ik de nestkast voor de valken opgehangen achter de school. Datzelfde jaar is de kast bezet door een stel torenvalken en was er gelijk een broedsucces. Het plaatsen van de nestkast op deze locatie bleek een goede zet zoals te zien is in de tabel. Elk jaar na 2015 is de kast gebruikt om jongen groot te brengen, waardoor we nu op een totaal zitten van 29 jongen.

Dat het plaatsen van nestkasten voor torenvalken noodzakelijk is blijkt wel uit het onderzoek van SOVON. Sinds 1990 is er helaas een significante afname van de broedvogelpopulatie in Nederland met als gevolg dat de torenvalk op de rode lijst staat. Oorzaak is onder andere het steeds intensiever grondgebruik wat grote delen van het boerenland ongeschikt maakt voor de torenvalk: er is onvoldoende voedsel. 

Gelukkig trekken de valken achter onze school zich hier niks van aan en komen ze tot nu toe jaarlijks terug. Er zitten blijkbaar genoeg muizen in de Kalverpolder. Mooi dus dat we op deze eenvoudige manier ons steentje kunnen bijdragen aan natuurbehoud.

De 6 valken die dit jaar geringd zijn vliegen ondertussen al fanatiek rond in de buurt van hun nestkast. Regelmatig hoor je ze bedelen bij hun ouders die nog dagelijks 2 muizen per jong komen brengen. Dat zijn een hoop muizen! Halverwege de zomervakantie is het de bedoeling dat ze zelf op jacht kunnen gaan en hun eigen territorium gaan zoeken. Na de zomervakantie kan ik de kast weer schoonmaken en wachten op het volgende broedseizoen.

Roeland Helfensteijn
Docent biologie« ga terug