Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Engels

Als je bij ons in de eerste klas komt, gaan we er vanuit dat je al wat van de Engelse taal af weet. We merken dat veel leerlingen Engels horen en zien door films, tv-series, (computer)games en muziek. In een tijd waarin de wereld kleiner wordt, ontkom je er niet meer aan om het Engels goed te leren gebruiken.

En daar willen wij jou graag bij helpen komend jaar. Of je nu havo of vwo bij ons gaat volgen, we besteden in onze lessen veel aandacht aan lezen, luisteren, schrijven en spreken.

We werken met de methode New Interface in de havo/vwo-stroom. Daarnaast lezen we Engelse boeken op niveau en oefenen we met veel verschillende opdrachten. We willen iedere leerling uitdagen bij Engels. Zo is er voor excellerende leerlingen de mogelijkheid om naast hun diploma een Cambridge certificaat te halen.

See you next year!