Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Instroom- en doorstroomcijfers

Het St. Michaël College wil een school zijn met een open karakter. Die openheid toont zich ook in het zichtbaar maken van resultaten en cijfers: niet beperkt, maar uitgebreid. Belangrijk is wat een school doet met resultaten en cijfers. Het is beleid op het St. Michaël College om deze te gebruiken als onderwerp van gesprek om steeds weer het onderwijs bij te stellen en te verbeteren.
Van een aantal van de nieuwe leerlingen zal in de onderbouw blijken dat voor hen het havo-niveau toch te hoog gegrepen is, ondanks onze steun, hulp en begeleiding. Toch is het een goede zaak dat leerlingen deze kans krijgen, ook als dit gevolgen heeft voor de zogenaamde ‘doorstroomresultaten’!