Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Onderwijsaanbod

Het onderwijs in de onderbouw is actueel en past bij de huidige maatschappelijke eisen en het veranderende overheidsbeleid. De focus ligt op het bieden van meer uitdaging aan de leerlingen. We zijn ervan overtuigd dat wij het onderwijsbeleid beter kunnen uitvoeren als leerlingen vanaf het eerste leerjaar op hun niveau worden aangesproken. Homogene groepen hebben met name voor getalenteerde leerlingen gunstige effecten. Deze leerlingen laten dan betere resultaten zien dan in een heterogene groep.
We plaatsen de leerlingen met een vwo-advies vrijwel altijd direct in een vwo(x)-klas. We plaatsen de leerlingen met een havo, een havo/vwo-advies of een vwo-advies-met-twijfel in een havo/vwo-klas. Door te kiezen voor deze beide leerwegen bieden we kansen voor talent en geven we tegelijkertijd leerlingen de tijd en ruimte om te groeien.

Het onderwijsaanbod op het St. Michaël College verschilt per jaarlaag en leerweg.

Onderwijsaanbod in klas 1
Onderwijsaanbod in klas 2 en 3
Onderwijsaanbod in klas 4, 5 en 6