Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Vavo

Binnen het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) kunnen jongeren en volwassenen zich voorbereiden op het landelijk eindexamen van:

- vmbo-TL (het vroegere mavo)
- havo
- vwo

Het vavo heeft voordelen boven het gewone voortgezet onderwijs. Het belangrijkste voordeel is de flexibiliteit. Langzamer studeren, sneller studeren, een deelstudie doen; het is allemaal mogelijk. Bepalend is wat de deelnemer zélf kan en wil!

Voor wie?
Het vavo is heel geschikt voor:

• Leerlingen van 16 en 17 jaar die het op hun gewone school niet meer redden. Zij kunnen door hun school aan het vavo worden ‘uitbesteed’. Door de meer volwassen aanpak in het vavo wordt de kans om een diploma te halen groter.

• Leerlingen die gezakt zijn voor hun eindexamen. Zij hoeven in principe in het vavo alleen de vakken met een onvoldoende over te doen.

• Volwassenen die geen of een te laag diploma van het voortgezet onderwijs hebben en dit diploma alsnog willen halen.

• Vmbo-TL’ers die voor 1 vak zijn gezakt en toch met het mbo willen beginnen (zie Alvast Studeren op het mbo). Dit geldt momenteel alleen voor leerlingen die een mbo-opleiding binnen de sector Economie willen doen.

Minder schools onderwijs
De deelnemers aan het vavo zijn allemaal volwassen of bijna volwassen. Daarom is het onderwijs bij ons minder schools dan in het gewone voortgezet onderwijs. We verwachten van je dat je zelf de verantwoordelijkheid voor je studie neemt. Dat betekent dat je zelfstandiger werkt dan leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. Voor deelnemers die dyslectisch zijn, last hebben van faalangst of een andere stoornis hebben wij speciale voorzieningen op het Horizon College.

Sprokkelen
In het vavo kun je ‘sprokkelen’: je volgt een of meer vakken en doet voor ieder vak apart examen. Bij een voldoende krijg je een deelcertificaat voor dat vak. Als je genoeg deelcertificaten bij elkaar hebt gesprokkeld, kun je ze inwisselen voor een gewoon diploma vmbo, havo of vwo. Sprokkelen is handig voor mensen die een baan hebben, voor het gezin zorgen of i.v.m. ziekte.